KÜNYE

İmtiyaz Sahibi: Digital Workshop 
Yayın Kurulu:  Redif Ekinci & Tünay Mertekçi
Haber Müdürü: Çise Erdoğa

Reklam ve Pazarlama Müdürü: Cemaliye Ekinci

Haber iletişim: haber@sorguluyoruz.com